Polityka ochrony środowiskaNasza polityka ochrony środowiska

• Visscher-Caravelle zobowiązała się do spełniania wszelkich krajowych i międzynarodowych norm i wymogów, które są stosowane w zakresie ochrony środowiska;
• Staramy się zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska; nasze cele kierują się zgodnie z tym tymi aspektami ochrony środowiska, na które można efektywnie wpływać i kontrolować;
• Artykułujemy nasze cele i wyniki jasno i wyraźnie, aby zasygnalizować naszym klientom i udziałowcom zaufanie i otwartość;
• Dbamy o efektywną kontrolę naszej produkcji i zarządzania, aby zredukować nasze oddziaływanie na środowisko do minimum;
• Dbamy o odpowiedni stan wykształcenia i wiedzy naszych pracowników i zewnętrznych partnerów oraz tworzymy świadomość następstw ich działalności i usług dla środowiska;
• Dbamy o regularny nadzór przestrzegania celów środowiskowych i podejmujemy odpowiednie działania oceniające i sterujące.

Nasze otoczenie zewnętrzne i zakładowe stanowi ważny współczynnik naszego sukcesu gospodarczego; dlatego Visscher-Caravelle stara się całościowo zagwarantować życie i pracę w harmonii z otaczającym nas społeczeństwem.